Job! บริษัทที่เข้าข่ายหลอกลวง ประกาศตำแหน่งไม่ตรงกับที่รับ หรือ เรียกนัดสัมภาษณ์ โดยไม่ระบุตำแหน่งอย่างชัดเจน ถ้าทางเราตรวจสอบพบจะทำการระงับการให้บริการในทันที พร้อมทั้งทำการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบ และดำเนินการตามกฏหมายทันที หรือถ้าต้องการแจ้งติชม หรือข้อแนะนำ

ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น แจ้งติชม หรือข้อแนะนำ ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น

* * เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้หางาน หางานให้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น * *

ค้นหาประวัติ/Resume

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานเช็คสต็อก,พนักงานคลังสินค้า,พนักงานทั่วไป

   เพศ : ชาย อายุ : 24 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 17 กันยายน 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : Assistant accountant,Accounting

   เพศ : หญิง อายุ : 39 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 14 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 30,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 14 กันยายน 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : Guest service agent,Reservation officer,Cashier

   เพศ : หญิง อายุ : 32 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 11 กันยายน 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : ธุรการ,HR officer

   เพศ : หญิง อายุ : 25 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 11 กันยายน 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : บัญชีโรงแรม,-,-

   เพศ : ชาย อายุ : 40 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 8 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 10 กันยายน 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานดูแลสินค้า pc,พนักงานทั่วไป,เสริฟ

   เพศ : หญิง อายุ : 30 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 09 กันยายน 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานต้อนรับ(รีเซฟชั่น),พรักงานธุรการ/บัญชี,การตลาดทั่วไป

   เพศ : หญิง อายุ : 30 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 09 กันยายน 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานบริการ,พนักงานเสิร์ฟ

   เพศ : หญิง อายุ : 20 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : ถลาง อัพเดต : 09 กันยายน 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : Bartendy,Caption Restaurant,Waittress

   เพศ : หญิง อายุ : 31 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 07 กันยายน 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : ธุรการ,พนักงานขาย,พนักงานบริการ

   เพศ : ชาย อายุ : 28 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 06 กันยายน 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

 • Advertisement