Job! บริษัทที่เข้าข่ายหลอกลวง ประกาศตำแหน่งไม่ตรงกับที่รับ หรือ เรียกนัดสัมภาษณ์ โดยไม่ระบุตำแหน่งอย่างชัดเจน ถ้าทางเราตรวจสอบพบจะทำการระงับการให้บริการในทันที พร้อมทั้งทำการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบ และดำเนินการตามกฏหมายทันที หรือถ้าต้องการแจ้งติชม หรือข้อแนะนำ

ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น แจ้งติชม หรือข้อแนะนำ ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น

* * เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้หางาน หางานให้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น * *

ค้นหาประวัติ/Resume

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : แคชเชียร์,บัญชี

   เพศ : หญิง อายุ : 27 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : ถลาง อัพเดต : 25 มกราคม 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : General Manager,Resort Manager,Hotel Manager

   เพศ : หญิง อายุ : 50 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 80,000

   จังหวัด : - เขต/อำเภอ : - อัพเดต : 19 มกราคม 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : Programmer / web developer,IT Officer,IT Support

   เพศ : ชาย อายุ : 24 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000

   จังหวัด : ปัตตานี เขต/อำเภอ : มายอ อัพเดต : 15 มกราคม 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : Chief Engineer,Asst Chief Engineer

   เพศ : ชาย อายุ : 40 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 17 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 45,000

   จังหวัด : - เขต/อำเภอ : - อัพเดต : 15 มกราคม 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : ช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุง,ช่างเขียนแบบไฟฟ้า

   เพศ : ชาย อายุ : 49 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 28 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000

   จังหวัด : นครปฐม เขต/อำเภอ : สามพราน อัพเดต : 15 มกราคม 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : HR Supervisor,HR Officer

   เพศ : หญิง อายุ : 36 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000

   จังหวัด : สุรินทร์ เขต/อำเภอ : ศีขรภูมิ อัพเดต : 07 มกราคม 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : asst_it,super_it,it_support

   เพศ : ชาย อายุ : 33 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 27 ธันวาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : รูมบอย,รูมบอย

   เพศ : ชาย อายุ : 26 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000

   จังหวัด : - เขต/อำเภอ : - อัพเดต : 15 ธันวาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : HR Officer

   เพศ : หญิง อายุ : 23 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : ถลาง อัพเดต : 13 ธันวาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : Sales Coordinator,FB.Attendant,Reception

   เพศ : หญิง อายุ : 23 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 08 ธันวาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

 • Advertisement