Job! บริษัทที่เข้าข่ายหลอกลวง ประกาศตำแหน่งไม่ตรงกับที่รับ หรือ เรียกนัดสัมภาษณ์ โดยไม่ระบุตำแหน่งอย่างชัดเจน ถ้าทางเราตรวจสอบพบจะทำการระงับการให้บริการในทันที พร้อมทั้งทำการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบ และดำเนินการตามกฏหมายทันที หรือถ้าต้องการแจ้งติชม หรือข้อแนะนำ

ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น แจ้งติชม หรือข้อแนะนำ ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น

* * เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้หางาน หางานให้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น * *

ค้นหาประวัติ/Resume

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานต้อนรับโรงแรม สายการบิน,ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ

   เพศ : หญิง อายุ : 28 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : ถลาง อัพเดต : 23 ตุลาคม 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : IT Supervisor,Web deverloper

   เพศ : ชาย อายุ : 28 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : กะทู้ อัพเดต : 22 ตุลาคม 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : Guest Service Supervisor,Front officer,Waitress

   เพศ : หญิง อายุ : 30 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 05 ตุลาคม 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย PC,จัดเรียงสินค้า,แคชเชียร์

   เพศ : หญิง อายุ : 24 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : ถลาง อัพเดต : 02 ตุลาคม 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : เสริฟ,แคชเชียร์,จัดเรียงสินค้า

   เพศ : หญิง อายุ : 21 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : ถลาง อัพเดต : 25 กันยายน 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานต้อนรับ/ Op Tour Company,ธุรการ/งานด้านบริการ,ประชาสัมพันธ์/เสิร์ฟ

   เพศ : หญิง อายุ : 23 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : ถลาง อัพเดต : 24 กันยายน 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานจองห้องพัก,พนักงานต้อนรับ,เลขานุการ,ธุรการ,ประชาสัมพันธ์

   เพศ : หญิง อายุ : 32 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 7 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 23 กันยายน 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานต้อนรับ,พนักงานบริการ,พนักงานออฟฟิศ

   เพศ : ชาย อายุ : 22 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : กะทู้ อัพเดต : 23 กันยายน 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์,การบริการ,นิดต่ประสานงาน

   เพศ : หญิง อายุ : 25 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 12

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : ถลาง อัพเดต : 22 กันยายน 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานเช็คสต็อก,พนักงานคลังสินค้า,พนักงานทั่วไป

   เพศ : ชาย อายุ : 24 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 17 กันยายน 63

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

 • Advertisement