ค้นหาคน

ผู้ดูแลสัตว์น้ำ, เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ, อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

เพศ: หญิง อายุ: 23 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: - ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
24 พ.ค. 67

Backend developer, Full Stack Developer, Frontend developer

เพศ: ชาย อายุ: 22 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: - ปี
ลักษณะงาน: ฝึกงาน
19 พ.ค. 67

จัดการ/ดูแล/บริการ/ทั่วไป, IT โปรแกรมเมอร์/ออกแบบสื่อโฆษณา, พนักงานดูแลความปลอดภัย

เพศ: ชาย อายุ: 25 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
21 เม.ย. 67

Junior Aquarist

เพศ: หญิง อายุ: 29 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
25 มี.ค. 67

Creative, Content creator, Graphic design

เพศ: หญิง อายุ: 26 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
16 มี.ค. 67

HR Suppervisor, HR Officer, ธุรการบุคคล

เพศ: หญิง อายุ: 28 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: - ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
31 ม.ค. 67

Public Relations

เพศ: ชาย อายุ: 28 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
21 ม.ค. 67

ผู้ช่วยสัตว์แพทย์, พนักงานดูแลสัตว์น้ำ

เพศ: ชาย อายุ: 2025 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
13 ธ.ค. 66

it support

เพศ: ชาย อายุ: 29 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
10 พ.ย. 66

Hotel manager, Operation Manager, Assistant Operation Manager

เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
23 ต.ค. 66