ค้นหาคน

ทนายความ, Lawyer, Attorney at Law, นิติกร, Legal Officer, ที่ปรึกษากฎหมาย, Legal Counsel

เพศ: ชาย อายุ: 31 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
12 ก.ย. 65

Guest Service Agent, Secreraty, F&B attendant

เพศ: ชาย อายุ: 27 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
20 ส.ค. 65

Tours manager, Content Marketing

เพศ: หญิง อายุ: 25 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
31 ก.ค. 65

Account Receivable, Account Income

เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: - ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
22 มิ.ย. 65

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

เพศ: หญิง อายุ: 23 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: - ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
11 พ.ค. 65

ธุรการ/คีย์ข้อมูล/ประสานงาน, ทรัพยากรบุคคล/ราชการ, Art/Design

เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 11 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
23 มี.ค. 65

Assistant Chief Accountant, Cost Controller, Chief Accountant

เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: - ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
07 มี.ค. 65

Reservation, Housekeeping

เพศ: หญิง อายุ: 27 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
31 ม.ค. 65

commis II Bakery

เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
18 ม.ค. 65

สจ๊วต, ผู้ช่วยกุ๊ก

เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
11 ม.ค. 65