ค้นหาคน

เจ้าหน้าที่ไอที, IT Support, เจ้าหน้าที่สนับสนุนไอที

เพศ: ชาย อายุ: 26 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
19 ก.ย. 64

Commis lll (Bakery), Commis lll (Italian)

เพศ: หญิง อายุ: 30 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: - ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
30 ส.ค. 64

Spa Supervisor, Spa therapist

เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 11 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
27 ก.ค. 64

นักบัญชีอิสระ

เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: - ปี
ลักษณะงาน: งานนอกเวลา
15 ก.ค. 64

Assistant Front Office Manager, Duty Manager, Guest Service Agent Supervisor

เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
14 ก.ค. 64

Purchasing Supervisor, ธุรการ, Admin

เพศ: หญิง อายุ: 35 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: - ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
26 มิ.ย. 64

Clerk hk, Linen, สโตร์

เพศ: หญิง อายุ: 30 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: - ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
19 มิ.ย. 64

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน, ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและรับสินค้า

เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
27 พ.ค. 64

บัญชี/การเงิน, จัดซื้อ/สโตร์, เลขา/ธุรการ

เพศ: หญิง อายุ: 29 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
27 พ.ค. 64

พี่เลี้ยงเด็ก

เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
19 พ.ค. 64