ค้นหาคน

commis II Bakery

เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
18 ม.ค. 65

สจ๊วต, ผู้ช่วยกุ๊ก

เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
11 ม.ค. 65

Income, Accounting Receivable, พนักงานบัญชี-การเงิน

เพศ: หญิง อายุ: 29 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: - ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
05 ม.ค. 65

Chief Engineer, Assistant Chief Engineer, Engineer Supervisor

เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
17 ธ.ค. 64

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน, ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและรับสินค้า

เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
07 พ.ย. 64

Reservation, Tour

เพศ: หญิง อายุ: 24 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: - ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
03 พ.ย. 64

ธุรการ, แคชเชียร์

เพศ: หญิง อายุ: 35 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
30 ต.ค. 64

ช่างทั่วไป, ช่างดูแลสระว่ายน้ำ, ช่างไฟ

เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
30 ต.ค. 64

Commis

เพศ: หญิง อายุ: 30 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
29 ต.ค. 64

ช่างสี, ช่างทั่วไป

เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี
ประสบการณ์ทำงาน: 14 ปี
ลักษณะงาน: งานประจำ
29 ต.ค. 64