ค้นหางาน

1 2 3 4 5 6

Sous Chef , Chief Steward

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
17 ก.ค. 67

Asst. Chief Engineer / PPM

งานประจำ | ใหม่
1
ภูเก็ต
17 ก.ค. 67

Waiter (Temp.)

งานชั่วคราว | ใหม่
2
ภูเก็ต
17 ก.ค. 67

Steward

งานประจำ | ใหม่
1
ภูเก็ต
17 ก.ค. 67

Crew Boat

งานประจำ | ใหม่
1
ภูเก็ต
17 ก.ค. 67

Night Audit Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
31 ต.ค. 66

Sale & Marketing Manager

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
09 ม.ค. 67

Sea Gypsy Tour Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
20 พ.ค. 67

Guest Service Agent

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
25 มิ.ย. 67

Asst. Restaurant Manager

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
30 ธ.ค. 66

Senior OTA Executive

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
09 ม.ค. 67

Bell & Driver

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
20 พ.ค. 67

Sous Chef

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
17 เม.ย. 67

Tour desk consultant

งานประจำ | ด่วน
3
กระบี่
16 ก.ค. 67

Driver

งานประจำ
1
ภูเก็ต
12 ก.ค. 67

Spa Therapist

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
26 มิ.ย. 67

Carpenter Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
09 ก.ค. 67

FB Attendant

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
27 มิ.ย. 67

Security Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
16 พ.ค. 67

Security

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
16 พ.ค. 67

Room Attendant

งานชั่วคราว | ด่วน
1
ภูเก็ต
16 พ.ค. 67

HK Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
08 ก.ค. 67

Guest Service Agent

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
08 ก.ค. 67

Bell Man / Driver

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
09 ก.ค. 67

Marketing Coordinator

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
18 มิ.ย. 67

Senior Electrician Attendant

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
07 พ.ค. 67

Pool Attendant

งานประจำ
1
ภูเก็ต
07 พ.ค. 67

แม่บ้าน

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
20 พ.ค. 67

Creative

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
13 พ.ค. 67