ค้นหางาน

1 2 3

VACANT POSITION

งานประจำ
1
ภูเก็ต
28 ม.ค. 65

Sale Executive

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
27 ม.ค. 65

PR and Graphic design Executive

งานประจำ
1
ภูเก็ต
06 ม.ค. 65

Chief Engineer

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
27 ม.ค. 65

Room Attendant/ Houseman

งานประจำ
1
ภูเก็ต
17 ม.ค. 65

GSA/Night GSA

งานประจำ
1
ภูเก็ต
20 ม.ค. 65

Reservation officer

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
06 ม.ค. 65

Technician

งานประจำ
2
ภูเก็ต
20 ม.ค. 65

รปภ.

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
26 ม.ค. 65

AP

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
22 ม.ค. 65

IT Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
01 ม.ค. 65

Income

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
01 ม.ค. 65

GSA Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
01 ม.ค. 65

GSA

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
01 ม.ค. 65

Bellman

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
01 ม.ค. 65

Driver

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
01 ม.ค. 65

Floor Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
01 ม.ค. 65

Restaurant Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
01 ม.ค. 65

Waiters, Waitresses

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
22 ม.ค. 65

Steward

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
01 ม.ค. 65

Gardener

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
26 ม.ค. 65

แม่บ้าน

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
20 ม.ค. 65

พนักงานเสริฟ

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
13 ม.ค. 65

F&B Attendant

งานชั่วคราว | ด่วน
1
ภูเก็ต
07 ม.ค. 65

Foreman

งานชั่วคราว | ด่วน
1
ภูเก็ต
08 พ.ย. 64

Handyman (ช่างซ่อมบำรุง)

งานชั่วคราว | ด่วน
1
ภูเก็ต
27 ธ.ค. 64