ค้นหางาน

1 2 3 4

Guset Service Agent / Night Guest Service Agent

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
29 ก.ย. 65

Technician / Gardener

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
29 ก.ย. 65

Duty Manager

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
29 ก.ย. 65

Resort Manager

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
29 ก.ย. 65

Room Attendant / Linen & laundry Attendant

งานประจำ | ด่วน
5
ภูเก็ต
29 ก.ย. 65

Public Area Supervisor / Public Area Attendant

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
29 ก.ย. 65

Training Manager

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
29 ก.ย. 65

Engineering Clerk

งานประจำ
1
ภูเก็ต
29 ก.ย. 65

FB Attendant

งานประจำ
2
ภูเก็ต
29 ก.ย. 65

Assistant Front Office Manager/ Front Desk Super

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 ก.ย. 65

Chief Engineer/ ENG Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 ก.ย. 65

Sales & Marketing Manager/Asst. Sales Manager

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 ก.ย. 65

F&B Service

งานประจำ
4
ภูเก็ต
28 ก.ย. 65

F&B - Kitchen

งานประจำ
7
ภูเก็ต
28 ก.ย. 65

Front Office Team

งานประจำ
5
ภูเก็ต
28 ก.ย. 65

Housekeeping Team

งานประจำ
5
ภูเก็ต
28 ก.ย. 65

Engineering Team

งานประจำ
2
ภูเก็ต
28 ก.ย. 65

Accounting Team

งานประจำ
2
ภูเก็ต
28 ก.ย. 65

Executive Housekeeper/ HK Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 ก.ย. 65

Executive Chef/ Sou Chef Thai

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 ก.ย. 65

FB Manager

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
22 ก.ย. 65

Sales Executive

งานประจำ
1
ภูเก็ต
08 ส.ค. 65

Gardener

งานชั่วคราว
1
ภูเก็ต
21 ก.ย. 65

Accounting Manager

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
14 ก.ย. 65

Technician

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 ก.ย. 65

Bell and driver

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
14 ก.ย. 65

Reservation Officer / Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
21 ก.ย. 65