ค้นหางาน

1 2 3 4 5 6

Digital Marketing

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
17 พ.ย. 66

Spa Therapist

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
30 ต.ค. 66

Carpenter

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
05 พ.ย. 66

Pool Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
13 พ.ย. 66

FB Attendant

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
10 พ.ย. 66

Bartender

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
27 ส.ค. 66

Stew

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
29 พ.ย. 66

Room Attendant

งานชั่วคราว | ด่วน
3
ภูเก็ต
30 ต.ค. 66

ผู้จัดการร้าน

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 พ.ย. 66

ช่างทำเล็บ (Nail Technician)

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
23 พ.ย. 66

ช่างทำเล็บ (Nail Master)

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
17 พ.ย. 66

ช่างสระไดร์ สปาผม

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
15 พ.ย. 66

ช่างต่อขนตา

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
30 ต.ค. 66

พนักงานนวดหน้า

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
09 ต.ค. 66

Housekeeping Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
27 พ.ย. 66

Russian GSA (Female only)

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
24 พ.ย. 66

Room maid

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
23 พ.ย. 66

Purchasing supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
23 พ.ย. 66

Waitress & Waiter

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
23 พ.ย. 66

Resort Manager

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
10 ต.ค. 66

Night Manager

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
16 ต.ค. 66

Cost Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
26 ต.ค. 66

Kid Club Attendant

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
26 ต.ค. 66

Recreation Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
26 ต.ค. 66

Commis I Bakery

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
23 พ.ย. 66

Chef De Partie (Main Kitchen)

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
26 ต.ค. 66

Room Attendant

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
26 ต.ค. 66

Housekeeping Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
12 ต.ค. 66

Guest Service Centre (Operator)

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
22 ส.ค. 66

Guest Service Agent

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
26 ต.ค. 66

Bar Attendant

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
26 ต.ค. 66