ค้นหางาน

1 2 3 4 5 6

Spa Therapist

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
15 เม.ย. 67

Carpenter Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
15 เม.ย. 67

Pool Attendant

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
29 มี.ค. 67

Carpenter

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
15 เม.ย. 67

FB Attendant

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
15 เม.ย. 67

Room Attendant

งานชั่วคราว | ด่วน
1
ภูเก็ต
15 เม.ย. 67

HK Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
15 เม.ย. 67

Public Area Attendant

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
02 เม.ย. 67

Guest Service Agent

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
08 เม.ย. 67

Bell Man / Driver

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
16 เม.ย. 67

Reservation Officer

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
12 เม.ย. 67

Hostess

งานประจำ | ด่วน
5
ภูเก็ต
12 เม.ย. 67

Bartender

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
12 เม.ย. 67

Guide

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
12 เม.ย. 67

DJ

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
12 เม.ย. 67

Marketing Coordinator

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
16 ก.พ. 67

Concierge

งานประจำ
1
ภูเก็ต
25 มี.ค. 67

Senior Electrician Attendant

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
13 มี.ค. 67

Gardener

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
10 เม.ย. 67

Pool Attendant

งานประจำ
1
ภูเก็ต
29 มี.ค. 67

Runner

งานประจำ
4
ภูเก็ต
07 ต.ค. 66

Delivery Boy

งานประจำ
1
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 66