Job! บริษัทที่เข้าข่ายหลอกลวง ประกาศตำแหน่งไม่ตรงกับที่รับ หรือ เรียกนัดสัมภาษณ์ โดยไม่ระบุตำแหน่งอย่างชัดเจน ถ้าทางเราตรวจสอบพบจะทำการระงับการให้บริการในทันที พร้อมทั้งทำการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบ และดำเนินการตามกฏหมายทันที หรือถ้าต้องการแจ้งติชม หรือข้อแนะนำ

ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น แจ้งติชม หรือข้อแนะนำ ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น

* * เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้หางาน หางานให้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น * *

ประกาศรับสมัครงาน

  • Graphic

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตโกรเซอรี่
   3
   ภูเก็ต
   15 ต.ค. 62
  • Graphic

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตโกรเซอรี่
   3
   ภูเก็ต
   14 ต.ค. 62
  • Graphic

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตโกรเซอรี่
   3
   ภูเก็ต
   08 ต.ค. 62
  • Graphic

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตโกรเซอรี่
   3
   ภูเก็ต
   07 ต.ค. 62
  • Graphic

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตโกรเซอรี่
   3
   ภูเก็ต
   05 ต.ค. 62
  • Graphic

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตโกรเซอรี่
   3
   ภูเก็ต
   04 ต.ค. 62
  • Graphic

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตโกรเซอรี่
   3
   ภูเก็ต
   03 ต.ค. 62
  • Graphic

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตโกรเซอรี่
   3
   ภูเก็ต
   01 ต.ค. 62
  พบทั้งหมด 8 รายการ : หน้าที่ 1 จาก 1