ค้นหางาน

1 2 3 4 5

Demi Chef De Partie

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
29 ม.ค. 66

Executive Chef

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 ม.ค. 66

Carpenter

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 ม.ค. 66

Technician

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 ม.ค. 66

IT Manager

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 ม.ค. 66

AP & GC Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
29 ม.ค. 66

AP Officer

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 ม.ค. 66

Restaurant Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 ม.ค. 66

FB Attendant

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
28 ม.ค. 66

Bartender

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 ม.ค. 66

HR Officer

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 ม.ค. 66

Housekeeping Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
29 ม.ค. 66

Room Attendant

งานชั่วคราว | ด่วน
2
ภูเก็ต
29 ม.ค. 66

Recreation Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 ม.ค. 66

Night Guest Service Agent

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
29 ม.ค. 66

Guest Service Agent

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
29 ม.ค. 66

Bar Waitress (Temporary)

งานประจำ | ใหม่
1
ภูเก็ต
29 ม.ค. 66

Chef De Partie (Bakery)

งานประจำ | ใหม่
1
ภูเก็ต
29 ม.ค. 66

Secretary to General Manager

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
12 ม.ค. 66

Asst. Chief Engineer/ ENG Supervisor/ ENG Clerk

งานประจำ | ด่วน
5
กระบี่
05 ม.ค. 66

Spa Manager (1), Spa Therapist (2)

งานประจำ | ด่วน
5
กระบี่
27 ม.ค. 66

Chief Gardener / Team Leader Gardener

งานประจำ | ด่วน
2
กระบี่
31 ธ.ค. 65

HR Officer, Assistant Chief Security

งานประจำ | ด่วน
2
กระบี่
16 ม.ค. 66

Handyman (ช่างซ่อมบำรุง)

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
20 ม.ค. 66

Preventive & Renovation Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
14 ต.ค. 65

Assistant Chief Engineer

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
14 พ.ย. 65

Pool Attendant

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
20 ม.ค. 66

Room Attendant

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
20 ธ.ค. 65

Cluster Revenue Analyst

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
08 ธ.ค. 65

Guest Experience Officer

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
20 ธ.ค. 65

Guset Service Agent

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
01 ธ.ค. 65

Bellman & Driver

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
01 ธ.ค. 65

Duty Manager

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
29 ก.ย. 65

General Cashier & Paymaster

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
18 ม.ค. 66

Room Attendant

งานประจำ | ด่วน
3
ภูเก็ต
18 ต.ค. 65

House Man

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
08 ธ.ค. 65

Learning & Development Manager

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
01 ธ.ค. 65

Gardener

งานประจำ
1
ภูเก็ต
08 ธ.ค. 65