ค้นหางาน

1 2 3 4 5 6

Runner

งานประจำ
4
ภูเก็ต
07 ต.ค. 66

Delivery Boy

งานประจำ
1
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 66

Spa Therapist

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
06 ก.พ. 67

Carpenter Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 ก.พ. 67

Pool Attendant

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
20 ก.พ. 67

Pool Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
20 ก.พ. 67

Bartender

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
15 ก.พ. 67

Room Attendant

งานชั่วคราว | ด่วน
2
ภูเก็ต
05 ก.พ. 67

HK Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 ก.พ. 67

Marketing Coordinator

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
16 ก.พ. 67

Concierge

งานประจำ
1
ภูเก็ต
22 ก.พ. 67

Senior Electrician Attendant

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
23 ก.พ. 67

Night Audit Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
31 ต.ค. 66

Sale & Marketing Manager

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
09 ม.ค. 67

Sea Gypsy Tour Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
06 พ.ย. 66

Guest Service Agent Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
11 ต.ค. 66

Asst. Restaurant Manager

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
30 ธ.ค. 66

Senior OTA Executive

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
09 ม.ค. 67

Recreation Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
31 ต.ค. 66

Guest Service Agent

งานประจำ | ด่วน
2
กระบี่
01 ก.พ. 67

Executive Housekeeper

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
01 ก.พ. 67

Asst. Front Office Manager

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
01 ก.พ. 67

FB & KC Coordinator

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
12 ก.พ. 67

Commis II / Commis III (Bakery)

งานประจำ | ด่วน
2
กระบี่
09 ม.ค. 67

Spa Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
09 ม.ค. 67

Commis II

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
09 ม.ค. 67

Spa Therapist

งานประจำ | ด่วน
2
กระบี่
09 ม.ค. 67

Room Boy

งานประจำ
1
กระบี่
09 ม.ค. 67

Room Attendant

งานประจำ
1
กระบี่
30 ม.ค. 67