ค้นหางาน

1 2 3 4 5

Room Attendant

งานประจำ | ใหม่
2
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 65

Public Area Attendant

งานประจำ | ใหม่
1
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 65

Spa Therapists

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 65

Security Supervisor

งานประจำ | ใหม่
1
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 65

Sales Executive

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 65

Commis II (Thai / Western)

งานประจำ | ใหม่
1
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 65

Executive Chef

งานประจำ | ใหม่
1
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 65

General Technician

งานประจำ | ใหม่
1
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 65

Bar Manager

งานประจำ | ใหม่
1
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 65

Room Service (Night Shift)

งานประจำ | ใหม่
1
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 65

Bartender

งานประจำ | ใหม่
1
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 65

Guest Service Agent

งานประจำ | ใหม่
1
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 65

Guest Experience Officer

งานประจำ | ใหม่
1
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 65

Cluster Revenue Analyst

งานประจำ | ใหม่
1
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 65

Asst. Front Office Manager

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
06 ธ.ค. 65

Guest Service Agent Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
01 พ.ย. 65

Guest Service Agent

งานประจำ | ด่วน
2
กระบี่
12 ต.ค. 65

Asst. Food & Beverage Manager

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
06 ธ.ค. 65

Commis II

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
25 พ.ย. 65

Director of Sales (DOS)

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
28 ต.ค. 65

Restaurant Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
05 ธ.ค. 65

Bartender

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
04 พ.ย. 65

FB Attendant

งานประจำ | ด่วน
2
กระบี่
02 ธ.ค. 65

Asst. Recreation Manager

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
17 พ.ย. 65

Cluster Sales Executive

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
06 ต.ค. 65

Bell & Driver

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
06 ต.ค. 65

Bar Captain

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
05 ธ.ค. 65

Canteen Cook

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
02 ธ.ค. 65

Demi Chef

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
25 พ.ย. 65

Demi Chef De Partie

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
30 พ.ย. 65

Carpenter

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
29 พ.ย. 65

Assistant Restaurant Manager

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 พ.ย. 65

FB Attendant / Bartender

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
21 พ.ย. 65

Operations Manager

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
04 ธ.ค. 65

Bell Man / Driver

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
05 ธ.ค. 65

Room Attendant

งานประจำ | ด่วน
3
ภูเก็ต
03 ธ.ค. 65

Spa Therapist

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
28 พ.ย. 65

Bar Supervisor/ Hostess / FB Attn./Barista

งานประจำ | ด่วน
8
กระบี่
06 ธ.ค. 65

Team Leader Front Desk / GRO / GSA/Night GSA

งานประจำ | ด่วน
4
กระบี่
06 ธ.ค. 65

Marketing & Communication Manager (MARCOM)

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
06 ธ.ค. 65

F&B Service

งานประจำ
4
กระบี่
18 พ.ย. 65

F&B - Kitchen

งานประจำ
7
กระบี่
18 พ.ย. 65

Front Office Team

งานประจำ
5
กระบี่
18 พ.ย. 65

Housekeeping Team

งานประจำ
5
กระบี่
18 พ.ย. 65

Asst. Purchasing/ General Cashier

งานประจำ | ด่วน
4
กระบี่
06 ธ.ค. 65

Chief Gardener / Team Leader Gardener

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
06 ธ.ค. 65

Executive Housekeeper/ HK Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
06 ธ.ค. 65

Asst. LP Manager / LP Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
06 ธ.ค. 65