ค้นหางาน

1 2 3 4

Sales & Marketing

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
17 ส.ค. 65

Foreman

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
16 ส.ค. 65

Cook (ครัวอาหารจีน)

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
09 ส.ค. 65

Personal Assistant to Chairman

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
02 ส.ค. 65

Assistant Chief Engineer

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
10 ส.ค. 65

F&B Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
10 ส.ค. 65

Electrician or Air Conditioner Technician

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
17 พ.ค. 65

Room Attendant

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
10 ส.ค. 65

IT Support

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
10 ส.ค. 65

Commis Chef

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
16 ส.ค. 65

Sales Executive

งานประจำ
1
ภูเก็ต
08 ส.ค. 65

GSA

งานประจำ
1
ภูเก็ต
09 ส.ค. 65

Gardener

งานชั่วคราว | ด่วน
1
ภูเก็ต
09 ส.ค. 65

Reservation Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
08 ส.ค. 65

Technician

งานชั่วคราว
1
ภูเก็ต
21 ก.ค. 65

Reservation Officer

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
08 ส.ค. 65

Steward

งานชั่วคราว | ด่วน
1
ภูเก็ต
09 ส.ค. 65

FO Manager

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
12 ส.ค. 65

Guest Service Agent

งานประจำ | ด่วน
4
ภูเก็ต
12 ส.ค. 65

Night GSA

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
12 ส.ค. 65

AR (Accounts Receivable)

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
12 ส.ค. 65

Room Attendant (แม่บ้าน)

งานประจำ | ด่วน
4
ภูเก็ต
12 ส.ค. 65

cook helper

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
12 ส.ค. 65

Restaurant Mgr./ Restaurant Super/Bar Super

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
11 ส.ค. 65

Assistant Front Office Manager/ Front Desk Super

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
11 ส.ค. 65

Asst.Chief Engineer/ ENG Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
11 ส.ค. 65

Sales & Marketing Manager or Sales Freelance

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
11 ส.ค. 65

F&B Service

งานประจำ
4
ภูเก็ต
11 ส.ค. 65

F&B - Kitchen

งานประจำ
7
ภูเก็ต
11 ส.ค. 65

Front Office Team

งานประจำ
5
ภูเก็ต
11 ส.ค. 65

Housekeeping Team

งานประจำ
5
ภูเก็ต
11 ส.ค. 65

Engineering Team

งานประจำ
2
ภูเก็ต
11 ส.ค. 65

Accounting Team

งานประจำ
2
ภูเก็ต
11 ส.ค. 65

Asst.Executive Housekeeper/ HK Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
11 ส.ค. 65

Content Creator

งานประจำ | ด่วน
3
ภูเก็ต
28 มิ.ย. 65