ค้นหางาน

1 2 3 4 5

Public Relations

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
16 ก.พ. 66

Store & Receiving

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
22 มี.ค. 66

Hr Supervisor/ Office

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
15 มี.ค. 66

Sales Agent /OTA

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
22 พ.ย. 65

Sales Coordinator

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
17 มี.ค. 66

Team Member, Bar

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
21 มี.ค. 66

Team Member, Pool Boy

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
21 มี.ค. 66

Cook Commis III /Team Leader Steward

งานประจำ | ด่วน
3
กระบี่
21 มี.ค. 66

Team Leader ,Spa / Reception Spa

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
21 มี.ค. 66

Team Member, Spa /Receptionist

งานประจำ | ด่วน
2
กระบี่
21 มี.ค. 66

Team Member ,Technician-ENG

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
21 มี.ค. 66

Team Member, Housekeeping

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
21 มี.ค. 66

Assistant Reservation Manager

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
21 มี.ค. 66

Team Member, Front Office

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
21 มี.ค. 66

Team Leader, HK-Room

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
21 มี.ค. 66

Carpenter

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
16 มี.ค. 66

Technician

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
12 มี.ค. 66

EN Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
14 มี.ค. 66

FB Attendant

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
05 มี.ค. 66

Bartender

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
23 ก.พ. 66

HR Officer

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
03 มี.ค. 66

Housekeeping Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
15 มี.ค. 66

Room Attendant

งานชั่วคราว | ด่วน
3
ภูเก็ต
08 มี.ค. 66

Assistant HK Manager

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
07 มี.ค. 66

Executive Housekeeper

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
11 มี.ค. 66

Guest Service Agent

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
21 มี.ค. 66

Revenue Manager

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
04 มี.ค. 66

Director of Sales & Marketing

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
04 มี.ค. 66

AP Supervisor

งานประจำ
1
ภูเก็ต
10 มี.ค. 66

Chief station

งานประจำ
2
ภูเก็ต
18 มี.ค. 66

Spa Therapist

งานประจำ
1
ภูเก็ต
10 มี.ค. 66

vacant Position Accounting Department.

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
17 มี.ค. 66

Vacant Position Food & Beverage Department

งานประจำ | ด่วน
4
ภูเก็ต
17 มี.ค. 66

Spa Manager (1), Spa Therapist (2)

งานประจำ | ด่วน
5
กระบี่
27 ม.ค. 66

Executive HK, HK Supervisor, HK Clerk

งานประจำ | ด่วน
3
กระบี่
07 มี.ค. 66

Cost Controller / Assistant

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
17 มี.ค. 66

Server

งานประจำ
1
ภูเก็ต
06 มี.ค. 66

Bar Manager

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
06 มี.ค. 66

Bartender

งานประจำ
1
ภูเก็ต
06 มี.ค. 66

Duty Manager

งานประจำ
1
ภูเก็ต
06 มี.ค. 66