ค้นหางาน

1 2 3 4 5 6

Hostess

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
21 พ.ค. 67

Bartender

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
20 พ.ค. 67

Guide

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
21 พ.ค. 67

DJ

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
21 พ.ค. 67

แม่บ้าน

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
20 พ.ค. 67

Night Audit Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
31 ต.ค. 66

Sale & Marketing Manager

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
09 ม.ค. 67

Sea Gypsy Tour Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
20 พ.ค. 67

Guest Service Agent Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
11 ต.ค. 66

Asst. Restaurant Manager

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
30 ธ.ค. 66

Senior OTA Executive

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
09 ม.ค. 67

Bell & Driver

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
20 พ.ค. 67

Sous Chef

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
17 เม.ย. 67

Guest Service Agent

งานประจำ | ด่วน
2
กระบี่
01 ก.พ. 67

Marketing Coordinator

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
17 พ.ค. 67

Senior Electrician Attendant

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
07 พ.ค. 67

Pool Attendant

งานประจำ
1
ภูเก็ต
07 พ.ค. 67

Spa Therapist

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
15 เม.ย. 67

Chief Engineer

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
01 พ.ค. 67

Technician

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
16 พ.ค. 67

FB Attendant

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
09 พ.ค. 67

Security Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
16 พ.ค. 67

Security

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
16 พ.ค. 67

Room Attendant

งานชั่วคราว | ด่วน
1
ภูเก็ต
16 พ.ค. 67

HK Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
15 เม.ย. 67

Bell Man / Driver

งานประจำ | ด่วน
2
ภูเก็ต
16 เม.ย. 67

Creative

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
13 พ.ค. 67

services customer

งานประจำ | ด่วน
9
ภูเก็ต
27 เม.ย. 67

services customer

งานประจำ | ด่วน
9
ภูเก็ต
03 พ.ค. 67

Fitness Coach - female

งานประจำ | ด่วน
1
ภูเก็ต
02 พ.ค. 67

Runner

งานประจำ
4
ภูเก็ต
07 ต.ค. 66

Delivery Boy

งานประจำ
1
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 66

Commis II / Commis III (Bakery)

งานประจำ | ด่วน
2
กระบี่
09 ม.ค. 67

Spa Supervisor

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
09 ม.ค. 67

Commis II

งานประจำ | ด่วน
1
กระบี่
09 ม.ค. 67

Spa Therapist

งานประจำ | ด่วน
2
กระบี่
09 ม.ค. 67

Chief Engineer

งานประจำ
1
กระบี่
27 เม.ย. 67