สุวรรณาฟาร์ม่า จำกัด

461 ถนนเยาวราช ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 12 ส.ค. 2565

ประเภท : ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า

เกี่ยวกับบริษัท

ขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

ตำแหน่ง บัญชี (1) สมัครงาน

รายละเอียด

1. หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้หลักการทางบัญชี ภาษีและการควบคุมบัญชีภายใน
5. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงบและภาษีเป็นอย่างดี
6. มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงานเป็นอย่างดีมี
7. ภาวะเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
8. มีมนุษยสัมพันธ์ ขยัน อนทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
9. สามารถอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี

เอกสารในการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. เอกสารการฉีดวัคซีน
6. เอกสารใบผ่านงาน ( ถ้ามี )

สวัสดิการ

1.เงินเดือน
2.ค่าล่วงเวลา
3.ประกันสังคม
4.เบี้ยขยัน
5.โบนัสประจำปี

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ บริษัทสุวรรณาฟาร์ม่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 113/73,488 หมู่ที่ 11 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
หรือ ส่ง E-mail : swn.fm.hr@gmail.com
เปิดรับสมัคร ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 น.- 16.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.0921315877

ติดต่อเรา

สุวรรณาฟาร์ม่า จำกัด

461 ถนนเยาวราช ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: ฝ่ายบุคคล

โทรสมัครงาน: 0921315877

Email: swn.fm.hr@gmail.com

Website: www.swnpharma.com