สุวรรณาฟาร์ม่า จำกัด

113/73,488 หมู่ที่ 11 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่

กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 12 พ.ย. 2565

ประเภท : ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า

เกี่ยวกับบริษัท

ขายปลีก-ส่ง สินค้าทางเวชภัณฑ์และทางการแพทย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับสินค้า (1) สมัครงาน

รายละเอียด

1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีมได้
4. มีมนุษยสัมพันธ์ เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
5. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
7. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
1. เงินเดือน
2. ค่า OT
3. เบี้ยขยัน
4. ค่าครองชีพ
5. ประกันสังคม
6. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี
7. โบนัสประจำปี
เอกสารในการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. เอกสารการฉีดวัคซีน
6. เอกสารใบผ่านงาน ( ถ้ามี )

สวัสดิการ

1. เงินเดือน
2. ค่า OT
3. เบี้ยขยัน
4. ค่าครองชีพ
5. ประกันสังคม
6. โบนัสประจำปี
7. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ บริษัทสุวรรณาฟาร์ม่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 113/73,488 หมู่ที่ 11 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
หรือ ส่ง E-mail : swn.fm.hr@gmail.com
เปิดรับสมัคร ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 น.- 16.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.0921315877

ติดต่อเรา

สุวรรณาฟาร์ม่า จำกัด

113/73,488 หมู่ที่ 11 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่

ติดต่อสมัครงาน: ฝ่ายบุคคล

โทรสมัครงาน: 0921315877

Email: swn.fm.hr@gmail.com

Website: www.swnpharma.com