สุวรรณาฟาร์ม่า จำกัด

113/73,488 หมู่ที่ 11 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่

กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 21 มิ.ย. 2566

ประเภท : ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า

เกี่ยวกับบริษัท

ขายปลีก-ส่ง สินค้าทางเวชภัณฑ์และทางการแพทย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำสาขาภูเก็ต (1) สมัครงาน

รายละเอียด

1. ชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีมได้
4. มีมนุษยสัมพันธ์ เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
7. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
1. เงินเดือน 15,000 - 20000
2. ค่า OT
3. เบี้ยขยัน
4. ค่าครองชีพ
5. ประกันสังคม
6. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี

เอกสารในการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. เอกสารการฉีดวัคซีน
6. เอกสารใบผ่านงาน ( ถ้ามี )

สวัสดิการ

1. เงินเดือน
2. ค่า OT
3. เบี้ยขยัน
4. ค่าครองชีพ
5. ประกันสังคม
6. ปรับเงินเดือนประจำปี
7. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ บริษัทสุวรรณาฟาร์ม่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 113/73,488 หมู่ที่ 11 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
หรือ ส่ง E-mail : swn.fm.hr@gmail.com
เปิดรับสมัคร ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 น.- 16.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.0921315877

ติดต่อเรา

สุวรรณาฟาร์ม่า จำกัด

113/73,488 หมู่ที่ 11 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่

ติดต่อสมัครงาน: ฝ่ายบุคคล

โทรสมัครงาน: 0921315877

Email: swn.fm.hr@gmail.com

Website: www.swnpharma.com