โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

187/5 ถ.ราษฏ์อุทิศ 200 ปี ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต

ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 20 ก.ค. 2564

ประเภท : โรงแรม, ที่พัก

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Reservation Supervisor (1) สมัครงาน

รายละเอียด

หน้าที่รับผิดชอบ
- หน้าที่รับจองห้องพัก
- ทำบันทึกรายการรับจองห้องพักลงในระบบคอมพิวเตอร์
- จัดทำรายงานและประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงานอย่างน้อย 3 ปี
- สื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
- มีพื้นฐาการ SET UP CONFIQ OF OPERA PMS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ EXTRANET ของ OTAS ทุกเจ้าเป็นอย่างดี

สวัสดิการ

วิธีการสมัคร

ติดต่อฝ่ายบุคคล จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

ติดต่อเรา

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

187/5 ถ.ราษฏ์อุทิศ 200 ปี ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: ฝ่ายบุคคล

โทรสมัครงาน: 076-363333

Email: hro@sleepwithmehrotels.com

Website:

ตำแหน่งงานทั้งหมด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง