บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

79 ศูนย์การต้าบ้านแอนด์บียอนด์ ชั้น 1 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 09 พ.ย. 2564

ประเภท : ธุรกิจอื่นๆ

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Customer Support Officer (5) สมัครงาน

รายละเอียด

บริษัท ภูเก็ตพัตนาเมือง จำกัด (Phuket City Development Co., Ltd. : PKCD) เป็นบริษัทร่วมทุนของนักธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “วิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยจะร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในทุกระดับ เพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำในระดับโลก

เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่ง : Customer Support Officer (Part Time)
ลักษณะงาน : ให้ข้อมูล ตอบอีเมลล์ รับโทรศัพท์ และคอยช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาในการใช้บริการต่างๆ ของลูกค้าบริษัท
ค่าตอบแทน : 350 บาท / วัน

ติดต่อ : 088-7883495 (เก็ท)

สวัสดิการ

วิธีการสมัคร

ติดต่อเรา

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

79 ศูนย์การต้าบ้านแอนด์บียอนด์ ชั้น 1 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: hr

โทรสมัครงาน: 0887883495

Email: hr@pkcd.co.th

Website: www.pkcd.co.th

ตำแหน่งงานทั้งหมด

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด