บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

79 ศูนย์การต้าบ้านแอนด์บียอนด์ ชั้น 1 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 09 พ.ย. 2564

ประเภท : ธุรกิจอื่นๆ

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยประสานงานแผนกการตลาด (Marketing Coordinator) (1) สมัครงาน

รายละเอียด

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยประสานงานแผนกการตลาด (Marketing Coordinator)
ลักษณะงาน : เต็มเวลา
วันที่เริ่มทำงาน : เริ่มงานได้ทันที
เงินเดือน: พิจารณาตามประสบการณ์และผลงาน

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน ( Job Purpose )
ประสานงานการตลาดเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร

กิจกรรมหลักของงานที่ปฏิบัติ ( Key Activities )
1. ดำเนินการสนับสนุนงาน Marketing
2. ประสานงานด้านการตลาดกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
3. รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นร้านค้าและ event ในจังหวัดภูเก็ต
4. รับเรื่อง และ ติดต่อประสานงาน รวมถึงจัดทำ จัดเก็บ สรุปรายงานข้อมูลของแผนก
5. รวมรวมข้อมูลต่างๆ ของทีม และสรุป Report ทั้งรายสัปดาห์ และรายเดือน ส่งหัวหน้างาน
6.จัดเก็บเอกสารในแผนก เช่น ไฟล์ต่างๆ, Catalogue
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ( Job Specification )
-ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
-มีประสบการณ์ด้าน Marketing
-มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี (โปรแกรม Word, Excel, Internet)

คุณสมบัติที่ต้องการ (Qualification)
-มีทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้ที่มีความคิดเชิงบวก
-มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
-ขยัน อดทน และสามารถทำงานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด งานที่ผลิตมีคุณภาพ เรียบร้อย
-มีไอเดียแปลกใหม่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
-หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เบอร์ติดต่อ: 088-788-3495

สวัสดิการ

วิธีการสมัคร

ติดต่อเรา

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

79 ศูนย์การต้าบ้านแอนด์บียอนด์ ชั้น 1 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: hr

โทรสมัครงาน: 0887883495

Email: hr@pkcd.co.th

Website: www.pkcd.co.th

ตำแหน่งงานทั้งหมด

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด