บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

79 ศูนย์การต้าบ้านแอนด์บียอนด์ ชั้น 1 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 09 พ.ย. 2564

ประเภท : ธุรกิจอื่นๆ

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง กราฟฟิกดีไซน์ (Graphic Designer) (1) สมัครงาน

รายละเอียด

ตำแหน่ง: กราฟฟิกดีไซน์ (Graphic Designer)
ลักษณะงาน : เต็มเวลา
วันที่เริ่มทำงาน : เริ่มงานได้ทันที
เงินเดือน: พิจารณาตามประสบการณ์และผลงาน

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน ( Job Purpose )
ออกแบบ สร้างแบบ และปรับปรุงงานด้านกราฟฟิกดีไซน์ที่ทันสมัย สร้างสรรค์ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร

กิจกรรมหลักของงานที่ปฏิบัติ ( Key Activities )
1. ทำการออกแบบภาพ Artwork และเขียน Content ลงสื่อออนไลน์ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานออกแบบงานกราฟฟิกดีไซน์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการทำงานขององค์กร
3. ดูแลจัดการ Social Medias Platform ขององค์กร เช่น Facebook, Line@, และเว็บไซต์
4. ติดต่อประสานงานโรงพิมพ์
5. ถ่ายภาพกิจกรรมการทำงานขององค์กรเพื่อนำมาใช้ลงในสื่อออนไลน์
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ( Job Specification )
-ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา สาขาวิชา Graphic design หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้าน Graphic content
-มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี (โปรแกรม Word, Excel, Internet, Photoshop, Illustrater) (กรุณาแนบผลงานที่ผ่านมาหรืองานที่แสดงถึงความทันสมัยและสร้างสรรค์)

คุณสมบัติที่ต้องการ (Qualification)
-มีทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้ที่มีความคิดเชิงบวก
-มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
-ขยัน อดทน และสามารถทำงานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด งานที่ผลิตมีคุณภาพ เรียบร้อย
-มีไอเดียแปลกใหม่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
-หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เบอร์ติดต่อ: 088-788-3495

สวัสดิการ

วิธีการสมัคร

ติดต่อเรา

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

79 ศูนย์การต้าบ้านแอนด์บียอนด์ ชั้น 1 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: hr

โทรสมัครงาน: 0887883495

Email: hr@pkcd.co.th

Website: www.pkcd.co.th

ตำแหน่งงานทั้งหมด

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด