บริษัท ซีสไพ ภูเก็ต จำกัด

64/222 ม.7 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 13 ต.ค. 2566

ประเภท : นำเข้า, ส่งออก

เกี่ยวกับบริษัท

เป็นบริษัทเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก อาหารทะเลแช่แข็งทุกชนิด และการแปรรูปอาหารทะเล รวมถึงการบรรจุหีบห่อ

ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน (1) สมัครงาน

รายละเอียด

1.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office (Excel / Word), Email, Express
2.มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร
3.มีความสามารถในสายงานบัญชี

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.การปรับเงินเดือน
4.อื่นๆ

วิธีการสมัคร

1.ส่งมาทางอีเมล์
2.มาสมัครด้วยตนเอง

ติดต่อเรา

บริษัท ซีสไพ ภูเก็ต จำกัด

64/222 ม.7 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: อัจฉรา

โทรสมัครงาน: 0887650722

Email: kong@seaspire.com

Website:

ตำแหน่งงานทั้งหมด

บริษัท ซีสไพ ภูเก็ต จำกัด