บริษัท ซีสไพ ภูเก็ต จำกัด

64/222 ม.7 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 13 ต.ค. 2566

ประเภท : นำเข้า, ส่งออก

เกี่ยวกับบริษัท

เป็นบริษัทเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก อาหารทะเลแช่แข็งทุกชนิด และการแปรรูปอาหารทะเล รวมถึงการบรรจุหีบห่อ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน (1) สมัครงาน

รายละเอียด

คุณสมบัติ
1.จบ ปวส - ปริญญาตรีสาขาบัญชี
2.เพศหญิง/ชาย
3.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office (Excel / Word), Email, Express
4.มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร
5.มีความสามารถในสายงานบัญชี
6.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
7.มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1-2 ปี
ลักษณะงาน
1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภง.30), ภงด.3, ภงด.53,
4. ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่าย
5. บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
6. จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
7. อื่นๆ งานที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.การปรับเงินเดือน
4.อื่นๆ

วิธีการสมัคร

1.ส่งมาทางอีเมล์
2.มาสมัครด้วยตนเอง

ติดต่อเรา

บริษัท ซีสไพ ภูเก็ต จำกัด

64/222 ม.7 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: อัจฉรา

โทรสมัครงาน: 0887650722

Email: kong@seaspire.com

Website:

ตำแหน่งงานทั้งหมด

บริษัท ซีสไพ ภูเก็ต จำกัด