บริษัท ขยันการเกียรติ จำกัด

2/46 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต

กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 07 ม.ค. 2565

ประเภท : วิศวกร, ผู้รับเหมา

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในอาคาร งานระบบประกอบอาคาร และงานภูมิสถาปัตยกรรม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(หน่วยงานชุมพร) (2) สมัครงาน

รายละเอียด

-สามารถรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
-สามารถกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกียวกับความปลอดภัย
-ปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด
-สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
-สามารถวางแผนงาน วิเคราะห์สาเหตุเพื่อลดอุบัติเหตุ ให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย
-มีความรู้งานด้านISO
-มีประสบการในสายงานอาคารสูงอย่างน้อยิ 2 ปี

สวัสดิการ

-มีที่พักให้
-มีประกันสังคม
-ยูนิฟอร์มพนักงาน
-มีวันหยุดตามที่กฎหมายกำหนด
-โบนัสตามผลประประกอบการ

วิธีการสมัคร

-สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท ขยันการเกียติ จำกัด เลขที่ 2/46 ม.2 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
-ส่งประวัติมาทาง Email : hr.khayan2525@gmail.com

ติดต่อเรา

บริษัท ขยันการเกียรติ จำกัด

2/46 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: มัตติกา (นะ)

โทรสมัครงาน: 076-322200

Email: hr.khayan2525@gmail.com

Website: