บริษัท ขยันการเกียรติ จำกัด

2/46 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต

กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 17 ก.ย. 2564

ประเภท : วิศวกร, ผู้รับเหมา

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในอาคาร งานระบบประกอบอาคาร และงานภูมิสถาปัตยกรรม

ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบโครงสร้าง/งานระบบ (2) สมัครงาน

รายละเอียด

-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมมโยธาสาขาสถปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.เขียนแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัย ทั้งงานในแนวราบ-แนวดิ่ง
2. เขียนแบบโครงสร้างในระบบสำเร็จรูป และระบบหล่อในที่
3. ปฎิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ ISO และปรับปรุงพัฒนางาน
ให้ดีขึ้นเมอ

สวัสดิการ

-มีที่พักให้
-มีประกันสังคม
-ยูนิฟอร์มพนักงาน
-มีวันหยุดตามที่กฎหมายกำหนด
-โบนัสตามผลประประกอบการ

วิธีการสมัคร

-สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท ขยันการเกียติ จำกัด เลขที่ 2/46 ม.2 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
-ส่งประวัติมาทาง Email : hr.khayan2525@gmail.com

ติดต่อเรา

บริษัท ขยันการเกียรติ จำกัด

2/46 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: มัตติกา (นะ)

โทรสมัครงาน: 076-322200

Email: hr.khayan2525@gmail.com

Website: