โรงแรม กะตะปาล์มรีสอร์ท แอนด์ สปา

60 ถนนกะตะ กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 18 ธ.ค. 2565

ประเภท : โรงแรม, ที่พัก

เกี่ยวกับบริษัท

โรงแรมระดับ 4 ดาว

ตำแหน่ง Room Maid (5) สมัครงาน

รายละเอียด

- เพศหญิง สัญชาติไทย
- มีใจรักในงานบริการ , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

1. Service Charge (เงินค่าบริการประจำเดือน)
2. Social Security (สวัสดิการประกันสังคม)
3. 2 meals / day (อาหาร 2 มื้อ / วัน)
4. Transportation (รถรับ–ส่งพนักงาน)
5. Uniform 3 set (ชุดพนักงาน 3 ชุด)
6. Public Holiday 14 Days (วันหยุดประเพณี 14 วัน)
7. Vacations (วันหยุดพักร้อนประจำปี)
8. Annual Check-up (ตรวจสุขภาพประจำปี)
9. Sport day & Staff Party (กีฬาภายในและงานเลี้ยงพนักงานประจำปี)
10. Staff Dormitory (หอพักพนักงาน)

วิธีการสมัคร

สนใจร่วมงานกับเราสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือประวัติของท่านมาที่อีเมล์ hr@katapalmresort.com หรือ โทร (076)333389-93
เอกสารประกอบการสมัครงาน (Document Required)
• ประวัติส่วนตัว (Resume / CV)
• สำเนาบัตรประชาชน (Copy of Identification Card)
• สำเนาทะเบียนบ้าน (Copy of Household Registration)
• รูปถ่ายหน้าตรง (Photo)
• สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา (Copy of Education Certificate)
• หนังสือรับรองผ่านงาน (Copy of Work Certificate)

ติดต่อเรา

โรงแรม กะตะปาล์มรีสอร์ท แอนด์ สปา

60 ถนนกะตะ กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: HR

โทรสมัครงาน: 076-333389

Email: hr@katapalmresort.com

Website: www.katapalmresort.com

ตำแหน่งงานทั้งหมด

โรงแรม กะตะปาล์มรีสอร์ท แอนด์ สปา