บริษัท กิตติวัลย์ ภูเก็ต จำกัด

95, Meun-Ngern, Tri-Trang beach, Kathu District, Phuket, 83150 ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต

ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 09 ส.ค. 2565

ประเภท : โรงแรม, ที่พัก

เกี่ยวกับบริษัท

CREST RESORT & POOL VILLAS "Where Nature Heals" Crest is an inspiring and radical luxury eco-designed resort catering to discerning travelers seeking a reviving and rejuvenating weekend getaway, relaxing long stay, honey moon hideaways, adventure filled family vacations, and even refreshing corporate meeting sessions. Perched on a gentle hillside, on the beautiful Tri Trang Beach, just outside Patong, surrounded by tropical rain forest and stunning 240° views of turquoise waters from the famous Andaman Sea, the Crest Resort is the perfect venue for a well deserved natural getaway holiday within an enchanted setting.

ตำแหน่ง Assistant Front Office Manager (1) สมัครงาน

รายละเอียด

Highly skilled in greeting visitors.
Hands-on experience in giving information to visitors and answering their questions.
Proven record of answering/forwarding calls and taking messages.
Demonstrated ability to deal effectively with phone and email inquiries.
Able to maintain an organized reception area.
Coaching/Motivating skills.
Patience, Open minded.
Well knowledge in Comanche Software it will be advantage.
Proven track record in 5-star hotel.
Good English Language and Thai Language skills.

สวัสดิการ

สวัสดิการ
• ทำงาน 24 วัน/เดือน หยุดพักผ่อน 6 วันต่อเดือน
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• วันหยุดประเพณี 13 วัน
• อาหาร 2 มื้อต่อวัน
• วันหยุดวันเกิดพนักงาน
• ชุดพนักงานพร้อมบริการซักรีด
• กองทุนประกันสังคม
• หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการเติบโตในสายงาน

วิธีการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครงาน (Document Required)
• ประวัติส่วนตัว (Resume / CV)
• สำเนาบัตรประชาชน (Copy of Identification Card)
• สำเนาทะเบียนบ้าน (Copy of Household Registration)
• รูปถ่ายหน้าตรง (Photo)
• สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ถ้ามี (Copy of Education Certificate)
• จดหมายรับรองผ่านงาน ถ้ามี (Copy of Work Certificate)

ติดต่อเรา

บริษัท กิตติวัลย์ ภูเก็ต จำกัด

95, Meun-Ngern, Tri-Trang beach, Kathu District, Phuket, 83150 ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: HR Department

โทรสมัครงาน: 076310053

Email: hrm@crestphuket.com

Website: www.crestphuket.com

ตำแหน่งงานทั้งหมด

บริษัท กิตติวัลย์ ภูเก็ต จำกัด