บริษัท บลูแคนยอน คันทรีคลับ จำกัด

165 M.1 Maikhao Thalang Phuket 83110 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต

ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 16 พ.ย. 2564

ประเภท : โรงแรม, ที่พัก

เกี่ยวกับบริษัท

ธุรกิจสนามกอล์ฟ โรงแรม ที่พัก (สนามกอล์ฟบลูแคนยอน คันทรีคลับ ภูเก็ต)

ตำแหน่ง Account Clerk - AR (Contract staff) (1) สมัครงาน

รายละเอียด

1. พนักงานสัญญาจ้าง 5 เดือน (ธันวาคม-พฤษภาคม)
2. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft office)
5. ขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่
6. สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

-เงินค่าบริการ (Service Charge)
-ประกันสังคม
-วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปี
-เงินช่วยเหลือกรณีบิดา/มารดา สามี/ภรรยา บุตร เสียชีวิต
-ชุดพนักงาน
-รถรับ-ส่ง
-จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพประจำปี

วิธีการสมัคร

1.ส่ง Resume และเอกสารมาที่ E-mail : hr@bluecanyonphuket.com
2.สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ)

เอกสารประกอบการสมัครงาน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
-สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
-สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
-หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบอนุญาตขับขี่, ผลการสอบ TOEIC, การฝึกอบรม

ติดต่อเรา

บริษัท บลูแคนยอน คันทรีคลับ จำกัด

165 M.1 Maikhao Thalang Phuket 83110 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรสมัครงาน: 081-894381

Email: hr@bluecanyonphuket.com

Website: www.bluecanyonphuket.com

ตำแหน่งงานทั้งหมด

บริษัท บลูแคนยอน คันทรีคลับ จำกัด