หจก.ภูเก็ตโกรเซอรี่

54/51 ถ.อ๋องซิมผ่าย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 27 มิ.ย. 2565

ประเภท : ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า

เกี่ยวกับบริษัท

ค้าปลีก-ค้าส่ง

ตำแหน่ง ผช.ผจก.คลังสินค้า/จนท.คลังสินค้า (1) สมัครงาน

รายละเอียด

ผช.ผจก.คลังสินค้า
- เพศหญิง
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ เป็นได้ทั้งผู้นำ และผู้ตามในบางโอกาส
- สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะและจัดลำดับความสำคัญได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

- มอบหมายงาน กำกับ ดูแล และติดตามงานของพนักงาน
ดูแลและรับผิดชอบแผนกที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- เพศชาย
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถรับฟังคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานได้
- สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และสามารถจัดลำดับความสำคัญได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

- แพ็คสินค้า ตรวจและนับสต็อก คัดแยกและจัดเก็บพร้อมทั้งดูแลรักษาคุณภาพของสินค้า
- จัดเรียงบิล เบิกจ่ายสินค้า ตามรายการ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

#เงินเดือน #เบี้ยขยัน #ค่าคอมมิชชั่น
#ปรับฐานเงินเดือนตามผลประกอบการ
#การอบรมในหลักสูตรต่างๆ
#งานเลี้ยงพนักงาน
#ประกันสังคม
#วันหยุดตามที่กฎหมายกำหนด
#เบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด
#อื่นๆ
ติดต่อ : 081-6768279, 076-355207-7
E-mail : hrphuketgrocery@gmail.com

สวัสดิการ

#เงินเดือน #เบี้ยขยัน #ค่าคอมมิชชั่น
#ปรับฐานเงินเดือนตามผลประกอบการ
#การอบรมในหลักสูตรต่างๆ
#งานเลี้ยงพนักงาน
#ประกันสังคม
#วันหยุดตามที่กฎหมายกำหนด
#เบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด
#อื่นๆ
ติดต่อ : 081-6768279, 076-355207-7
E-mail : hrphuketgrocery@gmail.com

วิธีการสมัคร

สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่สำนักงานภูเก็ตโกรเซอรี่
หรือสามารถส่ง Resume มาที่ hrphuketgrocery@gmail.com

ติดต่อเรา

หจก.ภูเก็ตโกรเซอรี่

54/51 ถ.อ๋องซิมผ่าย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: ฝ่ายบุคคล

โทรสมัครงาน: 0816768279

Email: hrphuketgrocery@gmail.com

Website: