บริษัท โชคภัทรไพศานต์ จำกัด

76/1 ถนนมหาราช ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่

ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 04 เม.ย. 2567

ประเภท : ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า

เกี่ยวกับบริษัท

ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล (1) สมัครงาน

รายละเอียด

คุณสมบัติ
• เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office,โปรแกรมทำเงินเดือน
ได้คล่อง พิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ความสามารถในการควบคุม,ดูแล,สั่งการได้ดี
• มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบในงานให้เสร็จทันกำหนดเวลา
• ประสบการณ์งานบุคคล อย่างน้อย 1 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.สรรหา คัดเลือก บุคลากร มาประจำตำแหน่งว่างขององค์กร
2.จัดเตรียมสัญญาจ้างแรงงาน และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น
3.จัดเตรียมเอกสารประเมินการทดลองงานพนักงานใหม่
4.รวบรวมและจัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงานให้เรียบร้อย
5.วางแผนและควบคุมระบบเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของ
พนักงาน เช่น ยูนิฟอร์ม, การลา,พักร้อน เป็นต้น
6.ทำเงินเดือนและบันทึก ขาด,ลา,มาสาย ของพนักงาน
7.จัดเตรียมเอกสาร ภงด.1 และ ภงด.1 ก เพื่อยื่นกรมสรรพากร
8.จัดเตรียมเอกสาร แจ้งเข้า-ออกที่ประกันสังคม เงินสมทบและเอกสารกองทุนทดแทนประจำปี
9.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารในการสมัครงาน
1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2 สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4 สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
5 สำเนาเอกสารใบผ่านงาน (ถ้ามี)
สมัครด้วยตนเองที่ ห้างโวค กระบี่
( แยกมนุษย์โบราณติดถนนคนเดินกระบี่ )
76/1 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
แผนกบุคคล ชั้น 4 วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10.00 น.- 16.00 น.
ติดต่อฝ่ายบุคคล 086-4910264 หรือ
E-mail : vogue.hr.kb@gmail.com

สวัสดิการ

1.เงินเดือน
2.ค่าล่วงเวลา
3.ประกันสังคม
4.ลาพักร้อนประจำปี
5.วันหยุดนักขัตฤกษ์
6.โบนัสประจำปี

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง
บริษัท โชคภัทรไพศานต์ จำกัด (ห้างโวค กระบี่)
( แยกมนุษย์โบราณติดถนนคนเดินกระบี่ )
76/1 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
แผนกบุคคล ชั้น 4 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 น. - 16.00 น.
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล 086-4910264
หรือ E-mail : vogue.hr.kb@gmail.com

ติดต่อเรา

บริษัท โชคภัทรไพศานต์ จำกัด

76/1 ถนนมหาราช ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่

ติดต่อสมัครงาน: ฝ่ายบุคคล

โทรสมัครงาน: 0864910264

Email: vogue.hr.kb@gmail.com

Website: -