บริษัท อะเมซิ่ง แคนูอิ้ง แอนด์ ลีโอ แคนู กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 148/26 หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 05 ก.ย. 2566

ประเภท : การท่องเที่ยว, ทัวร์

เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการท่องเที่ยว ทัวร์เรือ ภูเก็ต พังงา กระบี่ และเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่ง General Manager (1) สมัครงาน

รายละเอียด

รายละเอียด
o วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท
o ควบคุมการทำงานของบุคลากรว่าทำงานได้ถึงเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ดูแลความประพฤติของพนักงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ การตักเตือน รวมถึงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
o ดูแล และควบคุมงบประมาณในการทำงาน
o ดูแลกิจกรรมทางการขาย การตลาด
o ดูแลระบบเอกสารภายใน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการทำงานให้ดีขึ้น
o จัดระบบ Job Description
o เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบงบประมาณประจำปี การจ้างงาน การตลาด หรือการทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรในแผนกและประสานงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น
o ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆของพนักงาน
o จ้างงานพนักงานเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ต้องการ พร้อมทำการฝึกสอนงานให้กับพนักงาน
o เตรียมทำรายงาน การทำงานของบริษัท ผลการดำเนินงาน และรายงานปัญหาให้คณะผู้บริหารทราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
o เพศหญิง อายุ 40 – 45 ปี
o วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จบสาขาบริหารธุรกิจ และมีประสบการณ์
o มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้จัดการทั่วไปมาก่อนอย่างน้อย 3 ปี
o มีความเป็นผู้นำ ทำงานอย่างเป็นระบบ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
o มีความสามารถในเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี
o มีความรู้ในเรื่องระบบบัญชีและการเงิน
o พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

*** เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท + ค่าตำแหน่ง + ประกันสังคม + โบนัส

สวัสดิการ

ประกันสังคม
หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
วันหยุดนักขัตกฤษ์

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งเรซูเม่ ได้ที่
Email: info@amazingcanoeing.com
Tel. 098-0189367 ( HR )

ติดต่อเรา

บริษัท อะเมซิ่ง แคนูอิ้ง แอนด์ ลีโอ แคนู กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 148/26 หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: HR

โทรสมัครงาน: 0980189367

Email: info@amazingcanoeing.com

Website: http://www.amazingcanoeing.com/

ตำแหน่งงานทั้งหมด

บริษัท อะเมซิ่ง แคนูอิ้ง แอนด์ ลีโอ แคนู กรุ๊ป จำกัด