Love Island (เลิฟอันดามัน)

9/239-240 ถ.ศักดิเดช หมู่บ้านภุเก็ตธานี 3 ข้างตึกเอไอเอ ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 10 ส.ค. 2565

ประเภท : การท่องเที่ยว, ทัวร์

เกี่ยวกับบริษัท

เป็นบริษัทเกี่ยวกับเรือนำเที่ยว ของทางภาคใต้ที่ใหญ่ที่สุดและบริการดีที่สุด

ตำแหน่ง General Manager(ผู้จัดการทั่วไป) (1) สมัครงาน

รายละเอียด

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 35-45 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหาร/สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความเป็นผู้นำ ทัศนคติที่ดี วิสัยทัศน์ที่ดีและกว้างไกล ทำงานอย่างเป็นระบบ
- บริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโครงการ/พัฒนาธุรกิจให้มีความหลากหลาย
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป (หากทำงานด้านท่องเที่ยวทัวร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี พูด-อ่าน-เขียน-แปล ฯลฯ และสื่อสารภาษาที่3ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาระหว่างองค์กรกับลูกค้า ควบคุมดูแลอำนวยความสะดวกผู้เข้ามาใช้บริการ
- ดูแลเอกสารภายใน และ บัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัท
- ควบคุมบัญชีลูกหนี้ และเจ้าหนี้
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จากกรรมการ
- วางแผนกพัฒนาพนักงานในบริษัท
- ควบคุมรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท
- จัดทำผลประกอบการรายงานต่อกรรมการผู้จัดการ
- การจัดทำงบประมาณ และควบคุมการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามงบที่วางไว้
- วางแผน และกำหนดกลยุทธ์การขายและการตลาด
- เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรให้ไปทิศทางเดียวกับจุดหมายของผู้บริหาร โดยนำพาทีมงานให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวขององค์กร
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ

1.ประกันอุบัติเหตุ กรณีขึ้นเรือ ,ประกันโควิค-19
2.วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,ลากิจได้รับค่าจ้าง ,ลาพักร้อน,ลาอื่นๆตามกฎหมาย
3.ส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงาน ไปเกาะต่างๆของบริษัท
4.ปรับผ่านโปร
5.เบี้ยเลี้ยงกรณีออกทำงานต่างจังหวัด,เบี้ยเที่ยว,เบี้ยขยัน
6.ค่า OP ,ค่าน้ำมันรถ
7.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
8.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
9.เงินช่วยเหลือส่งเสริมการฝึกอบรม
10.ค่าอาหารพนักงานบ้างตำแหน่ง
11.ค่าตำแหน่ง
12.เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน
13.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
14. Service Charge

วิธีการสมัคร

ส่งทางเมล์ HR@LOVEANDAMAN.COM, HRD@LOVEANDAMAN.COM
หรือสมัครงานด้วยตัวเองที่บริษัท วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 -17.00 น.

ติดต่อเรา

Love Island (เลิฟอันดามัน)

9/239-240 ถ.ศักดิเดช หมู่บ้านภุเก็ตธานี 3 ข้างตึกเอไอเอ ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: HR

โทรสมัครงาน: 093-582380

Email: hr@loveandaman.com

Website: www.loveandaman.com