บริษัท ทริปเปิ้ล แอล ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

72/1 ถ.ห้าสิบปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต

ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 28 พ.ย. 2565

ประเภท : โรงแรม, ที่พัก

เกี่ยวกับบริษัท

โรงแรมและที่พัก

ตำแหน่ง Demi Chef (2) สมัครงาน

รายละเอียด

- มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ขยัน มีความอดทนต่อการทำงาน
- สามารถทำงานร่วมกับผู้ได้ดี
- มีความรับผิดชอบ
- บริหารคนเป็น รู้จักแจกจ่ายงาน พร้อมทั้งติดตามงานที่แจกจ่ายได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

1.วันหยุดประเพณี
2.วันพักร้อนประจำปี 6 วัน
3.วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน
4.อาหาร 2 มื้อ
5.ประกันสังคม
6.ชุดยูนิฟอร์ม

วิธีการสมัคร

โดยสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาที่อีเมล์ acc@triplelhotelphuket.com
หรือ Walk in กรอกใบสมัครได้ที่ฝ่ายบุคคลวัน จ-ศ เวลา 09.00-16.00 น.
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 076-345105 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

เอกสารที่ต้องเตรียม (Document Required)
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (Copy of Identification Card)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (Copy of Household Registration)
3.วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (Copy of Education Certificate)
4.ใบผ่านงาน (ถ้ามี) (Copy of Work Certificate)
5.รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป (Photo)
6.ใบสำคัญ สด. ๙ (สำหรับผู้ชาย)
7.เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิท 19 จากหมอพร้อม

ติดต่อเรา

บริษัท ทริปเปิ้ล แอล ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

72/1 ถ.ห้าสิบปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: วิไลพร

โทรสมัครงาน: 076-345105

Email: acc@triplelhotelphuket.com

Website:

ตำแหน่งงานทั้งหมด

บริษัท ทริปเปิ้ล แอล ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)