โอเชียน่า คอนเทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส

32/11 ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ประเภท : ธุรกิจอื่นๆ

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี (1)

รายละเอียด

สวัสดิการ

วิธีการสมัคร

ติดต่อเรา

โอเชียน่า คอนเทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส

32/11 ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: ริส

โทรสมัครงาน: 0921314423

Email: oceanacontainerservice@gmail.com

Website:

ตำแหน่งงานทั้งหมด

โอเชียน่า คอนเทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส