Ourvillas.co

49/31-49/32 ถนน บ้านดอน-เชิงทะเล เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 30 ส.ค. 2564

ประเภท : อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Video Editing (1) สมัครงาน

รายละเอียด

- ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวิดีโอและตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ของบริษัท
- ถ่ายวิดีโอและตัดต่อวิโอตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
- มีความคิดสร้างสรรค์
- รู้จักปรับตัว และเข้ากับผู้อื่นได้ดี
- มีความซื่อสัตย์ต่องานและบริษัท
- มีความรู้ด้าน graphic design ด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่ง Resume มาที่ HR@ourvillas.co

สวัสดิการ

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัว ได้ที่ HR@ourvillas.co

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
- สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
- สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ (เพศชาย)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

ติดต่อเรา

Ourvillas.co

49/31-49/32 ถนน บ้านดอน-เชิงทะเล เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: ฝ่ายบุคคล

โทรสมัครงาน: 076606683

Email: HR@ourvillas.co

Website: www.ourvillas.co

ตำแหน่งงานทั้งหมด

Ourvillas.co