Ourvillas.co

49/31-49/32 ถนน บ้านดอน-เชิงทะเล เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 17 พ.ค. 2567

ประเภท : อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Marketing Coordinator (1) สมัครงาน

รายละเอียด

-ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี


หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ประสานงานภายในบริษัท ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆของฝ่าย
- วางแผน จัดเตรียม และประสานงานกับทีมกราฟฟิคเพื่อเตรียมสื่อหรืออุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

วิธีการสมัคร

Ourvillas.co (Head Office at Boat Avenue)
ส่งประวัติส่วนตัว ได้ที่ HR@ourvillas.co
เบอร์โทรศัพท์ 076606683 , 0911510123 ,

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
- สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
- สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ (เพศชาย) (ถ้ามี)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

ติดต่อเรา

Ourvillas.co

49/31-49/32 ถนน บ้านดอน-เชิงทะเล เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: ฝ่ายบุคคล

โทรสมัครงาน: 0911510123

Email: HR@ourvillas.co

Website: www.ourvillas.co

ตำแหน่งงานทั้งหมด

Ourvillas.co