Job! บริษัทที่เข้าข่ายหลอกลวง ประกาศตำแหน่งไม่ตรงกับที่รับ หรือ เรียกนัดสัมภาษณ์ โดยไม่ระบุตำแหน่งอย่างชัดเจน ถ้าทางเราตรวจสอบพบจะทำการระงับการให้บริการในทันที พร้อมทั้งทำการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบ และดำเนินการตามกฏหมายทันที หรือถ้าต้องการแจ้งติชม หรือข้อแนะนำ

ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น แจ้งติชม หรือข้อแนะนำ ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น

* * เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้หางาน หางานให้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น * *

ค้นหาประวัติ/Resume

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : ็HR Supervisor,Asst. HR Manager

   เพศ : ชาย อายุ : 28 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : ถลาง อัพเดต : 13 พฤศจิกายน 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : reservation officer,gsa supervisor

   เพศ : ชาย อายุ : 25 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000

   จังหวัด : ตรัง เขต/อำเภอ : วังวิเศษ อัพเดต : 10 พฤศจิกายน 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : Sales Coordinator,FB.Attendant,Reception

   เพศ : หญิง อายุ : 23 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 07 พฤศจิกายน 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : Helper cook,Steward,Roomboy

   เพศ : ชาย อายุ : 25 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 9,900

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 05 พฤศจิกายน 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : HR Officer Supervisor,HR Coordinator,Driver Supervisor

   เพศ : ชาย อายุ : 40 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 28 ตุลาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,ผู้ช่วยกุ๊ก

   เพศ : หญิง อายุ : 27 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000

   จังหวัด : นครศรีธรรมราช เขต/อำเภอ : สิชล อัพเดต : 24 ตุลาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : IT

   เพศ : หญิง อายุ : 27 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 23 ตุลาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : Asst.Chief Accountant,Chief Accountant

   เพศ : หญิง อายุ : 37 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 30,000

   จังหวัด : สุราษฎร์ธานี เขต/อำเภอ : เกาะสมุย อัพเดต : 23 ตุลาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : Cook Helper,Steward

   เพศ : ชาย อายุ : 27 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 23 ตุลาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : ทนายความ,นิติกร,ที่ปรึกษากฎหมาย

   เพศ : หญิง อายุ : 26 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : ถลาง อัพเดต : 18 ตุลาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

 • Advertisement