Job! บริษัทที่เข้าข่ายหลอกลวง ประกาศตำแหน่งไม่ตรงกับที่รับ หรือ เรียกนัดสัมภาษณ์ โดยไม่ระบุตำแหน่งอย่างชัดเจน ถ้าทางเราตรวจสอบพบจะทำการระงับการให้บริการในทันที พร้อมทั้งทำการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบ และดำเนินการตามกฏหมายทันที หรือถ้าต้องการแจ้งติชม หรือข้อแนะนำ

ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น แจ้งติชม หรือข้อแนะนำ ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น

* * เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้หางาน หางานให้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น * *

ค้นหาประวัติ/Resume

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : บัญชี,การจองห้องพัก,การเงิน / เลขา

   เพศ : หญิง อายุ : 38 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 18 พฤษภาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : บริการลูกค้า,การเงิน,การตลาด

   เพศ : หญิง อายุ : 23 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 17 พฤษภาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : ช่าง,ซุปเปอร์ ช่าง,ผู้ช่วยช่างหหรือหัวหน้า

   เพศ : ชาย อายุ : 43 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : ถลาง อัพเดต : 17 พฤษภาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายบุคคล

   เพศ : หญิง อายุ : 31 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 7 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 23,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 16 พฤษภาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : งานบุคคบ

   เพศ : หญิง อายุ : 41 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 15 พฤษภาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : operation,reservation,HR

   เพศ : หญิง อายุ : 24 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000

   จังหวัด : สงขลา เขต/อำเภอ : สะเดา อัพเดต : 13 พฤษภาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยกุ๊ก,ผู้ช่วยกุ๊ก,เสิร์ฟ

   เพศ : หญิง อายุ : 20 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 10

   จังหวัด : นครศรีธรรมราช เขต/อำเภอ : ทุ่งใหญ่ อัพเดต : 12 พฤษภาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : Cook helper

   เพศ : หญิง อายุ : 23 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : กะทู้ อัพเดต : 11 พฤษภาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : ์Night Guest Service Agent

   เพศ : ชาย อายุ : 30 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : กะทู้ อัพเดต : 10 พฤษภาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : อาจารย์ผู้สอน,เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานทั่วไป,บุคลากรสำนักงาน (คนพิการ)

   เพศ : ชาย อายุ : 45 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 18

   จังหวัด : ปราจีนบุรี เขต/อำเภอ : กบินทร์บุรี อัพเดต : 08 พฤษภาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

 • Advertisement