Job! บริษัทที่เข้าข่ายหลอกลวง ประกาศตำแหน่งไม่ตรงกับที่รับ หรือ เรียกนัดสัมภาษณ์ โดยไม่ระบุตำแหน่งอย่างชัดเจน ถ้าทางเราตรวจสอบพบจะทำการระงับการให้บริการในทันที พร้อมทั้งทำการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบ และดำเนินการตามกฏหมายทันที หรือถ้าต้องการแจ้งติชม หรือข้อแนะนำ

ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น แจ้งติชม หรือข้อแนะนำ ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น

* * เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้หางาน หางานให้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น * *

ค้นหาประวัติ/Resume

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : Sales Exeutive,Assistant Service Manager,Customer Service Manager

   เพศ : ชาย อายุ : 39 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 17 กรกฎาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : ฺBartender

   เพศ : หญิง อายุ : 22 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 11 กรกฎาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : steward

   เพศ : ชาย อายุ : 24 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : ถลาง อัพเดต : 09 กรกฎาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : Commis|||,อาหารไทย-ยุโรป

   เพศ : หญิง อายุ : 24 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000

   จังหวัด : - เขต/อำเภอ : - อัพเดต : 08 กรกฎาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานบัญชี

   เพศ : ชาย อายุ : 29 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 7 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 08 กรกฎาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : Guide,พนักงานประจำออฟฟิตทัวร์,ผู้ช่วยไกด์

   เพศ : ชาย อายุ : 23 ปี ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : กะทู้ อัพเดต : 08 กรกฎาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง,Hr officer

   เพศ : ชาย อายุ : 23 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000

   จังหวัด : นครศรีธรรมราช เขต/อำเภอ : ทุ่งสง อัพเดต : 07 กรกฎาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

   เพศ : หญิง อายุ : 23 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000

   จังหวัด : พัทลุง เขต/อำเภอ : เมืองพัทลุง อัพเดต : 06 กรกฎาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : เด็กเสิร์ฟ,พนักงานต้อนรับ,บริการ

   เพศ : ชาย อายุ : 21 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000

   จังหวัด : เชียงราย เขต/อำเภอ : เชียงของ อัพเดต : 06 กรกฎาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

  • ตำแหน่งที่ต้องการ : การเงิน,การบัญชี,ต้อนรับ ธุรการ

   เพศ : หญิง อายุ : 33 ปี ประสบการณ์ทำงาน : - เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000

   จังหวัด : ภูเก็ต เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต อัพเดต : 04 กรกฎาคม 62

   ติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์

 • Advertisement