Job! บริษัทที่เข้าข่ายหลอกลวง ประกาศตำแหน่งไม่ตรงกับที่รับ หรือ เรียกนัดสัมภาษณ์ โดยไม่ระบุตำแหน่งอย่างชัดเจน ถ้าทางเราตรวจสอบพบจะทำการระงับการให้บริการในทันที พร้อมทั้งทำการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบ และดำเนินการตามกฏหมายทันที หรือถ้าต้องการแจ้งติชม หรือข้อแนะนำ

ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น แจ้งติชม หรือข้อแนะนำ ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น

* * เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้หางาน หางานให้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น * *

ประกาศรับสมัครงาน

  • สมุห์บัญชี ด่วน

   ร้านเดอะกันเอง@เพียร์ ท่าเรืออ่าวฉลอง
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • Flair Bartender (show)

   ร้านเดอะกันเอง@เพียร์ ท่าเรืออ่าวฉลอง
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • Bar Supervisor

   ร้านเดอะกันเอง@เพียร์ ท่าเรืออ่าวฉลอง
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • นักศึกษาฝึกงาน (Sale Admin)

   ร้านเดอะกันเอง@เพียร์ ท่าเรืออ่าวฉลอง
   2
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • Sales Manager

   ร้านเดอะกันเอง@เพียร์ ท่าเรืออ่าวฉลอง
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้